Kvalitet & Hållbarhet

Vi tar hand om varandra

För våra medarbetare, kunder och partners

Alla inom organisationen skall vara delaktiga för att skapa en god och säker arbetsmiljö. Inför varje arbete ges information om vilka specifika säkerhetsföreskrifter vi ska arbeta efter samt att vi går igenom riskerna. Inom företaget arbetar vi förebyggande, stoppar arbeten där vi ser en risk och utvärderar, samt följer upp de tillbud som inträffar.

Arbetsmiljölagarna fastställer minimikrav på arbetsmiljö och säkerhet, vi inom HMS Fältmek satsar på att hålla en högre standard än det.

Våra riktlinjer

HMS FÄLTMEK AB

Sedan starten 2004 i Gällivare har vi bedrivit verksamhet inom industrin med störst fokus på tunga reparationer inom gruvnäringen.