HMS
Fältmek

Kunskap & Kvalitet

Sedan starten 2004 i Gällivare har vi bedrivit verksamhet inom industrin med störst fokus på tunga reparationer inom gruvnäringen. Vi eftersträvar en ständig verksamhetsutveckling, är drivna och gillar en utmaning – därför är inget uppdrag för stort eller för smått för oss.

På plats när det behövs

Våra tjänster

SVETS

Certifierad enligt ISO 3834 samt 5817-C.

MEK

Reparationer inom gruvindustrin.

Tunga fordon

Där allt en gång startade. Vi har mångårig erfarenhet inom alla slags tunga fordon.

Kvalitet & hållbarhet

För en bra och säker arbetsplats

I vår bransch är skaderisken stor, därför ser vi det som extra viktigt att lägga fokus på rätt utbildningar, rutiner och ett främjande kulturarbete.

Vi lägger stor vikt vid att våra medarbetare ska känna sig trygga med att gå till sin arbetsplats. Vi pratar om risker, ser till att dokumentera avvikelser och gör riskanalyser samt minimera miljöpåverkan.

Vi ser till att maskinerna fungerar som de ska

HMS FÄLTMEK AB

Sedan starten 2004 i Gällivare har vi bedrivit verksamhet inom industrin med störst fokus på tunga reparationer inom gruvnäringen.